ԱՍՏՈՒԱԾ՝ ԱՐԴԱՐ ԵՒ ՍՈՒՐԲ

Սաղմոս Դաւթի

1 Տէրը թագաւորեց, ժողովուրդները բարկացան:

Ո՛վ քերովբէների վրայ նստողդ, երկիրը սասանուեց:

2 Տէրը մեծ է Սիոնում

ու բարձր, քան ժողովուրդները բոլոր:

3 Գոհութիւն մատուցենք քո մեծ անուանը,

քանզի ահաւոր ու սուրբ է նա:

4 Իրաւունք սիրելը պատիւ է բերում թագաւորին.

դո՛ւ հաստատեցիր իրաւունքն ու արդարութիւնը Յակոբի մէջ543:

5 Մեծարեցէ՛ք մեր Տէր Աստծուն,

երկրպագեցէ՛ք նրա ոտքերի պատուանդանին,

քանզի Նա սուրբ է:

6 Մովսէսն ու Ահարոնը՝ երէցները նրա,

Սամուէլը, որ նրա անունը կանչողների մէջ էր,

ձայն էին տալիս Տիրոջն,

ու նա լսում էր նրանց

7 եւ ամպի սիւնով խօսում նրանց հետ:

Նրանք պահպանում էին վկայութիւնը նրա եւ հրամանները, որ տուեց իրենց:

8 Տէ՛ր Աստուած մեր, դու լսում էիր նրանց.

Աստուա՛ծ, դու քաւիչ եւ վրէժխնդիր էիր լինում

նրանց բոլոր գործերի համար:

9 Մեծարեցէ՛ք մեր Տէր Աստծուն,

երկրպագեցէ՛ք նրա սուրբ լերանը,

քանզի սուրբ է Տէր Աստուածը մեր: