ԹՈՂ ԲՈԼՈՐ ԱԶԳԵՐՆ ՕՐՀՆԵՐԳԵՆ ԱՍՏԾՈՒՆ

1 Այսուհետեւ՝ Դաւթի օրհնութեան սաղմոսը.

2 Աստուա՛ծ, ողորմի՛ր մեզ եւ օրհնի՛ր,

ցո՛յց տուր երեսդ եւ գթա՛ մեզ,

3 որպէսզի երկրի վրայ ճանաչեն ճանապարհը քո,

եւ բոլոր ազգերի մէջ՝ փրկութիւնը քո:

4 Ժողովուրդները քեզ գոհութիւն պիտի մատուցեն, Աստուա՛ծ, գոհութիւն պիտի մատուցեն քեզ բոլոր ժողովուրդները:

5 Պիտի ուրախանան ու ցնծան ազգերը,

քանզի դու արդարութեամբ ես դատում ժողովուրդներին

եւ երկրի ազգերին դու ես առաջնորդում:

6 Թող ժողովուրդները քեզ օրհնաբանեն, Աստուա՛ծ,

թող գոհութիւն մատուցեն քեզ բոլոր ժողովուրդները:

7 Երկիրը տուեց իր պտուղը,

եւ Աստուած, Աստուածը մեր, օրհնեց մեզ:

8 Մեր Աստուածը պիտի օրհնի մեզ,

եւ երկրի բոլոր ծագերում պիտի սոսկան նրանից: